nebulos Gaming

Full Version: Atso Tamm
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: William Johnson
Arreteeritava nimi: Atso Tamm
Trahvi suurus: 500 SAK
Vangistuse pikkus: 15 kuud (minutit)
Vangistuse põhjus: Narkootikumide vedu
Vangistuse täideviimise aeg: 9:43, 8 juuli 2011