nebulos Gaming

Full Version: Trace Maddox
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: William Johnson
Arreteeritava nimi: Trace Maddox
Trahvi suurus: 2500
Vangistuse pikkus: Seitse aastat ((40 minutit))
Vangistuse põhjus: Põgenemine ohvitseri eest, füüsiliste vigastuste tekitamine
Vangistuse täideviimise aeg: 8 Juuli, 1.47 AM
Politseiniku nimi: Royce Hughes
Arreteeritava nimi: Trace Maddox
Trahvi suurus: 2000
Vangistuse pikkus: 30 kuud
Vangistuse põhjus: füüsiliste vigastuste tekitamine
Vangistuse täideviimise aeg: 11 juuli, 2011

((on jah natuke vähe, aga tegi ilusi kõike kaasa ja ei hakanud palju väänama talle))