nebulos Gaming

Full Version: Raoul Suarez
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

iMattias

Politseiniku nimi: Don Marquis & Alex White
Arreteeritava nimi: Raoul Suarez
Trahvi suurus: 1800$
Vangistuse pikkus: 60 nädalat ((minutit))
Vangistuse põhjus: Narkootikumide omamine, kordub põgenemine, kadett White ründamine
Vangistuse täideviimise aeg: 0:03 08.07.2011
Politseiniku nimi: William Johnson
Trahvi saaja nimi: Raoul Suarez
Trahvi suurus: 750 krooni
Trahvi saamise põhjus: Lubateda sõit
Trahvi esitamise aeg: 9 juuli, 2011 kell 1:36