nebulos Gaming

Full Version: Aidake.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Mul on selline jama, et kui lähen mõnda inti, siis hakkab räigelt laggama ja ma pean relogima või kiirelt välja minema intist.
Kuidas seda parandada ?:arf:
Pane graafik "Low"-iks. Seda saab optionsi alt muuta.
Või siis resolution väiksemaks, reinstall, ja uus gta3.img. Proovi neid kõiki varjante.
Ei ma tegelt sain. Panin Frame Limiteri ONi tagasi -.-