nebulos Gaming

Full Version: Alyosha Fima
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: Royce Hughes
Arreteeritava nimi: Alyosha Fima
Trahvi suurus: 5000 EEK
Vangistuse pikkus: 45 nädalat
Vangistuse põhjus: Suure koguse narkootikumide omamine
Vangistuse täideviimise aeg: 7 juuli, 2011


Kuna isikul oli ka varasemalt sama asja eest trahv tehtud, siis tegin ka temast pilti ning võtsin sõrmejäljed.