nebulos Gaming

Full Version: Martin Sulov
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Joss15

Politseiniku nimi: Luciano Vega
Trahvi saaja nimi: Martin Sulov
Trahvi suurus: 2000 SAK
Trahvi saamise põhjus: Kiiruse ületamine, ohtlik sõidustiil.
Trahvi esitamise aeg: 7.07.2011
Politseiniku nimi: James Creason, Jay Delkins
Arreteeritava nimi: Jay Delkins
Trahvi suurus: 0 SAK
Vangistuse pikkus: 30 kuud
Vangistuse põhjus: Kiiruse ületamine, katkise autoga sõitmine, põgenemine
Vangistuse täideviimise aeg: 8/7/2011 12:40