nebulos Gaming

Full Version: Alex Foster
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: Don Marquis ja Jackson Blitz
Trahvi saaja nimi: Alex Foster
Trahvi suurus: 800
Trahvi saamise põhjus: Hooletu sõidustiil ja juhtimisõiguseta sõitmine
Trahvi esitamise aeg: 7. juuli, 2011 umbes kell 18:45