nebulos Gaming

Full Version: Latiino gäng
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
100 korda küsinud ja kordagi pole vastust saanud.
Praegu on 3 ametlikku gängi, bloods, kilo ja 47th.Ametlikke grup. tuleb aind 2 ja kas 1 nendest on siis latiino gäng või ei?
KAs on 2 neegri oma või 1 neeger 1 latiino
47th võiks latiino gangi vastu välja vahetada, need tüübid ei taju lihtsalt mitte midagi.
Paneme latiinod siis 474 (Rohelised) asemel
Millised latiinod?
X3 tuleb siis grove asemel !