nebulos Gaming

Full Version: Kaks mustanahalist
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: Royce Hughes
Arreteeritava nimi: Teadmata
Trahvi suurus: -
Vangistuse pikkus: 30 kuud
Vangistuse põhjus: Põgenemine, kiiruse ületamine, politseile mitte vastamine
Vangistuse täideviimise aeg: 7. juuli, 2011
Politseiniku nimi: Royce Hughes
Arreteeritava nimi: Teadmata
Trahvi suurus: -
Vangistuse pikkus: 30 kuud
Vangistuse põhjus: Põgenemine, kiiruse ületamine, politseile mitte vastamine
Vangistuse täideviimise aeg: 7. juuli, 2011
((Mõlemast isikust ka pildid))