nebulos Gaming

Full Version: Perto Delarosa
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Joss15

Politseiniku nimi: Luciano Vega, Vito Giordano
Arreteeritava nimi: Perto Delarosa
Trahvi suurus: 2000 krooni
Vangistuse pikkus: 80 kuud
Vangistuse põhjus: Põgenemiskatse, ohvitseri solvamine, valeinfo jagamine, ohvitseri füüsiline ründamine.
Vangistuse täideviimise aeg: 7.07.2011