nebulos Gaming

Full Version: RCPD peadirektor
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4

d??d??.

Nii mehed, siiski rääkisin Ptv-iga kes on hetkel abiliider, me teeme nii, et tema hakkab liidriks ja mina abiliidriks ja asjad lähevad karmimaks politseis, haters gonna hate.
Kui nüüd midagi vinguda on siis minge midagi muud tegema.
Ja nii jääb!
Ptv. Wrote:Liider jääb praegu samaks ning tema otsustab kas tahab lahkuda või mitte !
Ta ju lahkus RCPD-st, teadetahvlis kirjas olemas..?

Olen Lauriga samal vaimul !
Ptv. liidriks!

d??d??.

Nii, teeme nüüd selle selgeks.
Saite hakkama, ma ei ole enam liider.
Aga kellel on õigus kõrgendada politseiniku?Ikka minul, või noh siis kui ma veel Peadirektor olin.
Ja seda ka ma tegin, kõrgendasin Ptv'i auastet ja lasin enda oma madamale, kus on probleem?
Või nüüd vingute Ptv'i üle ka?
Siin käib jutt, et kumb Luciano & Don või Todd sobib peadirektoriks..
Kuna neil (Luciano & Don) on rohkem hääli, siis nad võiksid peadirektoriks saada.

d??d??.

Ei ei ei, kas nüüd võetakse nii peadirektor kellel on SAMP'is rohkem sõpru ja tutvusi?

Ptv.

Nii, panen teema kinni ja teen avaliku küsitluse .
Pages: 1 2 3 4