nebulos Gaming

Full Version: RCPD peadirektor
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4

d??d??.

Vabandust, me ei lenda langevarjudega katustele ja ei patrulli kolonnis vaid eraldi teistest külades.
Ise olen poolt et saaks Mattias ja Joss15, sest tunnen neid ja tean, et asi toimib. Uut valimist mõtetu teha, sest raudselt siis saab selline vend jälle kes pole ennem olnud jne..
Luciano poolt et ta saaks Liidriks.

Joss15

KaKi. Wrote:Vabandust, me ei lenda langevarjudega katustele ja ei patrulli kolonnis vaid eraldi teistest külades.
Jutt käis õppuste kohta.
Kas nad (Luciano ja Don) saavad peadirektoriks või valimised tulevad?
Mina olen nende poolt igatahes.
Hetkel on nii, et iga politseinik kes tuleb autoga jaoskonda on oma auto täiesti sodiks sõitnud.
Mis puudutab patrullimist siis peaks liider ära jagama töötajad, et kes kus linnas patrullib mitte nagu praegu. Kõik sõidavad seal kus heaks arvavad. Olen poolt, et nemad saavad uuteks liidriteks.

d??d??.

Vastu

Kui tõesti häälte ülekaal teile jääb, siis teha kõigile võimalus direks saada
Todd on korrupeerunud. Luciano Vega peadirektoriks. WIN!
Stiller ! Eksid kõvasti! Ma jätan ainult siis auto katki kui mul on kahtlusalune käes, pärast viin auto ikka parandusse.!
Pages: 1 2 3 4