nebulos Gaming

Full Version: Istung: 02.7.11
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Maavalitsus
02.7.11
Istung II* Ülle Kuusik avab oma töömapi ning hakkab pabereid sorteerima.

-------------------------------------------------

Mapi teemad:

RCPD peadirektori kandidaat, HR. Short - Vastu
Rolleri import, HR. Turner - Nõus, hind 23 000
Maja proekteerimine, ehitamine, HR. Multon - Nõus, hinnaks kujuneb 260 000
Kinnisvara ost, HR Creedz - Nõus, hinnaks kujuneb 100 000
Huntley importimine, HR Sheppard - Nõus, hinnaks kujuneb 150 000
Mootoratta import, HR Põld - Nõus, hinnaks kujuneb 45 000

--------------------------------------------------

* Ülle Kuusik lõpetab paberite sorteerimise.

Tänased otsused on lõpule viidud.

Masinate import toimub 48 tunni jooksul ning maja ostjatega võtame eraldi ühendust.


Maavalitsus,
Ülle Kuusik