nebulos Gaming

Full Version: Signatuur.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hello, kui keegi viitsiks, siis võiks mulle ühe ilusa signa teha.
Võiks olla sellised IRL ja SAMP-i gängi pildid.Peasi, et gäng kannaks sinist.
Kuhugi võiks paiguatada GVL X3 või Gardena View Locos X3 ja veel Raoul"Rambo"Suarez.

Tänud tegijale.Ise ma pilte otsida ei saa, kuna maal ja siin väga halb nett.Aeglane jne, vahepeal kaob ära ka