nebulos Gaming

Full Version: Mack DeSanti
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: Martin Sulov
Arreteeritava nimi: Mack DeSanti
Trahvi suurus: 1000 EEK
Vangistuse pikkus: 60 kuud (( 60 minutit ))
Vangistuse põhjus: Politsei eest põgenemine; Politseile mitteallumine; Narkovedamine;
Vangistuse täideviimise aeg: 16.07.2011/01:58