nebulos Gaming

Full Version: Istung: 30.06.11
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Maavalitsuse istung
30.06.11

* Ülle Kuusik tõuseb püsti ning asetab mapi õrnalt lauale.


Käesoleva istungiga anname teada isikutele, kes on kontakteerunud maavalitsusega kas nende toatlused on kinnitatud või ümberlükatud.

Tänased teemad on:

  • * Sõiduki importimine, HR. Dawson, Sõiduk: FCR-900
  • * Mootorratta importimine, HR. Foxton, Sõiduk: FCR-900
  • * Import Mootorratas, HR Multon, sõiduk: FCR-900
  • * Import, HR. Deere, Sõidukid: farmi masinad
-------------------------------------------------------

Mina, Ülle Kuusik olen kõigi importsoovidega nõus!

Hinnaklassid:

Mootorrataste FCR-900 kujuneb 56 000 eek

Farmi masinad annab riik Hr. Deerile tasuta.


Sõidukid imporditakse 24 tunniga Red Countysse!


Maavalitsus,
Ülle Kuusik
Maavalitsuse istung
30.06.11

* Pedro Fuente tõuseb püsti ning asetab mapi õrnalt lauale.  • * Sõiduki importimine, HR. Dawson, Sõiduk: FCR-900
  • * Mootorratta importimine, HR. Foxton, Sõiduk: FCR-900
  • * Import Mootorratas, HR Multon, sõiduk: FCR-900
  • * Import, HR. Deere, Sõidukid: farmi masinad
-------------------------------------------------------

Mina, Pedro Fuente olen kõigi importsoovidega nõus!

Hinnaklassid:

Mootorrataste FCR-900 kujuneb 60 000 eek

Farmi masinad annab riik Hr. Deerile tasuta.


Sõidukid imporditakse 24 tunniga Red Countysse!


Maavalitsus,
Pedro Fuente