nebulos Gaming

Full Version: Tim Aylmer
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Joss15

Politseiniku nimi: Luciano Vega
Arreteeritava nimi: Tim Aylmer
Trahvi suurus: 0 krooni
Vangistuse pikkus: 60 kuud
Vangistuse põhjus: 10 kilo narkootiliste ainete omamine, purjus peaga sõitmine, avarii põhjustamine, ohtlik sõidustiil, kiiruse ületamine, narkojoobes olemine, juhilubadeta sõitmine, narkootiliste ainete müümine.
Vangistuse täideviimise aeg: 9.07.2011