nebulos Gaming

Full Version: Philip Morrison
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: Royce Hughes
Arreteeritava nimi: Philip Morrison
Trahvi suurus: 1500 SAK
Vangistuse pikkus: 40 nädalat
Vangistuse põhjus: Kiiruse ületamine, ohtliku sõidustiiliga sõitmine, teiste liiklejate ohtu seadmine, põgenemine
Vangistuse täideviimise aeg: (päev, kuu, aasta) 7. juuli, 2011
Politseiniku nimi: Vito Morris
Trahvi saaja nimi: Philip Morrison
Trahvi suurus: 1000 EEK
Trahvi saamise põhjus: Autovarguse Katse(Leevendavad asjaolud: Kohene politseiametnikuga koostöö - Tunnistamine, üles andmine ja nõusolek rahulikuks koostööks)
Trahvi esitamise aeg: 20:52