nebulos Gaming

Full Version: OOC ürituste ideed
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Palume siin teemas omapoolset abi OOC ürituste korraldamisel, mis pakuks rõõmu mängijatele.
ja tehke driftivõistlus
Sampis on võimatu sellist asja teha nagu driftivõistlus.
Romuralli, unity 24/7 lähedal, natukene paremal pool poest, kanali ees ( Hotdog putka taga) on üks maja mille peal saaks seda vabalt teha. Ruumi normaalselt, üle ei lenda mingil juhul. Perfekt koht, adminid spawnivad masinad.
Pigem Prickle Pine juures üks kõrge maja, kust lendab alla ka ikka Wink_smile Viimane võidab.
Kas mitte need ei käi IC ideede alla?
Romurallid on koguaeg toimunud SF'i arki platsil.


Enda poolt midagi paintballi sarnast?
Arlis;90621 Wrote:Romurallid on koguaeg toimunud SF'i arki platsil.


Enda poolt midagi paintballi sarnast?
Hea idee on see Paintball, võiksime mappida kuhugi mingid varemed, teeme kaks tiimi ja siis anname näiteks Coltid, need kes surevad teleme tagasi.
Tehke kiirendus võistlus.
See on OOC ürituste ideede teema mitte IC!!
Pages: 1 2