nebulos Gaming

Full Version: Alustame betas!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hey!


Kaua aega on juba nebulos serveri kinni minemisest möödas. Nüüd, mil vaheaeg on ning mõni halvem ilm laseb teha mõne koodirea gamemodesse, siis otsustasin, et võiks serveri siiski püsti panna. Ei anna aga pead, et ma ise väga aktiivselt mängida saan, aga arendada püüan ma seda siiski. Mängu-ning foorumi siseseks aitajateks on moderaatorid ning teised administraatorid.

Otsustasin realiseerida gamemode betas, kuna GM on olnud suhtselt kaua ülevaatusetta. (Mõni varasem viga võib sees olla).
Hetkel on juba arenduses välja kujunenud Milestone 9, mis näitab, et oleme siiski väga jõudsalt edasi läinud.

Täpset serveri avamis aega ma teile öelda ei oska, aga kirjutan sellest nii pea foorumisse kui võimalik. Juulis, kui koju jõuan võtan ette foorumi ning kodulehe (samal ajal tegelen vaikselt serveriga). Kui foorum ning koduleht on valmis(Näevad paremad välja...), siis oleks õige aeg realiseerida gamemode.

Nebulos Gaming,
Siim